Fair Transport

Sveriges Åkeriföretag lanserar nu under Februari ett koncept som heter ”Fair Transport” som vi på Märsta Förenade valt att ställa oss bakom.
Fokuset ligger på trafiksäkerhet, att erbjuda goda arbetsförhållanden och att tänka klimatsmart, du kan läsa mer på www.akeri.se/fairtransport.

FairTransport_Logo_small
Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Publicerat: 2014-03-05