Förstärkning på kontoret i Rosersberg

Niclas_o_Christina

Christina Larsson på Åkeriservice kommer att utveckla hela vår utbildningsdel och förstärka hela vårt upplägg kring åkeriservice, Pernilla som gör ett fantastiskt jobb behöver avlastning och vi ser därför Christina och hennes bakgrund/komptens som väldigt värdefull. Christina kommer från en liknande befattning på Samtrans så hon förstår vår struktur och åkerinäringen väl. Christina kommer också att hantera en del HR frågor även inne på kontoret.
Välkommen till oss på Märsta Förenade Christina.

Niclas Larsered är vår nya person på kommunikation & marknad, där han efterträder Elinor som slutar den 31 mars. Niclas kommer att arbeta med all kommunikation både intern & extern och detta vet vi kommer att bli allt viktigare in i framtiden, Niclas kommer också att arbeta med grafisk profil, hemsida, samt generellt se till att varumärket Märsta Förenade används på rätt sätt i alla led. Niclas har drivit både egen kommunikationsbyrå och varit marknadschef på Mitsubishi Motors i Sverige under många år.
Välkommen till oss på Märsta Förenade Niclas.

Behöver du komma i kontakt med Christina eller Niclas så hittar du deras kontaktuppgifter här.


Publicerat: 2017-02-20