Där inte annat avtalats utförs alla uppdrag i enlighet med Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser ALLTRANS 2007, ASKOM 2009 och CONTAB 2003.

Vi är ISO certifierade både inom
Miljö 14001 och Kvalitet 9001.

Försäljning

 

Staffan_liten
Försäljningschef
Staffan Haglund

 

phoneimg08-594 409 63
brevimg staffan.haglund@marstaforenade.se

 

 

 

 

 

Jennifer_litenFörsäljningsassistent
Jennifer Svelander

 

phoneimg08-546 909 97
brevimg jennifer.svelander@marstaforenade.se

 

 

 

 


 

Kjell J_liten
Försäljning Bygg & Anläggning
Kjell Jansson

 

phoneimg08-594 409 66
brevimg kjell.jansson@marstaforenade.se

 

 

 

 

 

UrbanB_liten
Försäljning Bygg & Anläggning
Urban Baudin

 

phoneimg08-408 067 95
brevimg urban.baudin@marstaforenade.se

 

 

 

 

 

KjellS_LitenFörsäljning Entreprenadmaskiner
Kjell Svedberg

 

phoneimg08-546 909 86

brevimg

kjell.svedberg@marstaforenade.se

 

 

 

 

 

Lars_Liten
Försäljning Bygg & Anläggning, Söder
Lars Risebrink

 

phoneimg08-594 409 77
brevimg lars.risebrink@marstaforenade.se

 

 

 

 

 

Roland_Liten
Försäljning Bygg & Anläggning, Söder
Roland Fager

 

phoneimg08-594 409 69
brevimg roland.fager@marstaforenade.se

 

 

 

 

 

Peter_litenFörsäljning Bygg & Anläggning, Väst
Peter Uddås

 

phoneimg08-546 909 95
brevimg peter.uddas@marstaforenade.se

 

Stefan_liten
Försäljning Specialtransporter
Stefan Karlsson

 

phoneimg08-594 409 64
brevimg stefan.karlsson@marstaforenade.se

 

 

  

 

 

Leffe_litenFörsäljning Materialtransporter
Leif Sundberg

 

phoneimg08-594 409 75
brevimg leif.sundberg@marstaforenade.se