Där inte annat avtalats utförs alla uppdrag i enlighet med Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser ALLTRANS 2007, ASKOM 2009 och CONTAB 2003.

Vi är ISO certifierade både inom
Miljö 14001 och Kvalitet 9001.

Historik

Märsta Förenade Åkeriföretag AB har gamla anor och etablerades redan 1943 då några åkare i bygden gick samman och bildade en ekonomisk förening. Sedan 1965 drivs företaget som ett aktiebolag där aktieägarna består av de anslutna åkerierna.

Asfaltstransport_bild125_Historik

Under 70-talet kom de första entreprenadmaskinerna in i bolaget och företaget flyttade också in i sin då nyförvärvade fastighet på Bristagatan i Märsta, fastigheten ägs än idag av Märsta Förenade men hyrs ut eftersom huvudkontoret flyttades till Rosersberg under sommaren 2016.
Verksamheten i vår bergtäkt Västerbytorp smög sig sakta igång i början av 90-talet. Mellan år 2009 och 2012 bedrevs även tippverksamhet i Trosta, väster om Arlanda.


1993 startade vi vår bud- och distributionsavdelning som vi i Maj månad 2014 överlät till Förlängda Armen AB.

 

Under 80- och tidigt 90-tal växte Märsta Förenade kraftigt, mycket beroende på Arlanda Flygplats enorma expansion. De senaste åren har kännetecknats av en stabil tillväxt, mycket på grund av de stora infrastruktursatsningarna i regionen som Norra Länken, Södra Länken och Norrortsleden.


Under 2010-talet ökade Märsta Förenade kraftigt på den södra sidan om Stockholm vilket ledde till att det öppnades ett lokalkontor där under 2014.