Där inte annat avtalats utförs alla uppdrag i enlighet med Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser ALLTRANS 2007, ASKOM 2009 och CONTAB 2003.

Vi är ISO certifierade både inom
Miljö 14001 och Kvalitet 9001.

Uthyrningsfastigheterna i Arlandastad

Vid fastigheten i Arlandastad Industriområde hittade du tidigare Märsta Förenades huvudkontor, nu hyrs alla lokaler på fastigheten ut.

På Bristagatan 24 hittar du vår hyresgärst ViaCon AB.

På adressen Maskingatan 21 som ligger i anslutning till Bristagatan 24 med egen infart finner du hyresgärsterna BWT, Olas Bil- & Lastvagnsservice samt CLX Cargo Logistics.


MFÅ_HK_view_BarnensDag2013