Kontakt

Där inte annat avtalats utförs alla uppdrag i enlighet med Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser ALLTRANS 2007, ASKOM 2009 och CONTAB 2003.

Vi är ISO certifierade både inom
Miljö 14001 och Kvalitet 9001.

Miljö & Kvalitet

Märsta Förenade arbetar ständigt för att förbättra sitt miljö- och kvalitetsarbete. Ett bevis på detta är innehaven av ISO certifikaten i miljö 14001 och kvalitet 9001. Utöver detta lägger vi stort fokus på arbetsmiljö- & trafiksäkerhetsfrågor.

Våra kunder ställer höga krav på oss inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö, ett exempel på detta är utbildningar för våra förare.
Yrkeskompetensbevis är en självklarhet, därtill kommer ADR-utbildningar, Arbete på väg, krankurser och arbetsplatsspecifika utbildningar. Alla dessa utbildningar hjälper vi som lastbilscentral till med att boka och föra register över, allt för att våra kunder skall kunna känna sig trygga med utförandet av arbetet.


Som åkare och förare ansluten till Märsta Förenade får du tillgång till vår förarhandbok Lilla Gula. I Lilla Gula samlas den information som man behöver för att kunna tillgodose kundernas specifika krav, Allt från kravdokument som skall lämnas in till centralen före dess att ett fordon kan tas i bruk till arbetsplatsspecifika krav kring b la personlig skyddsutrustning. 


I en tjänsteverksamhet som vår är fordonen som utför våra transport- och entreprenadtjänster den största miljöpåverkan varför vi ständigt arbetar för att föryngra vår fordonspark.

 

Under år 2017 strävar vi efter en modern maskinpark där minst 85 % uppfyller kraven för miljösteg 3a eller bättre.


Andelen tunga fordon med miljöklass Euro 6 har stigit över våra förväntningar de senaste åren. Vårt mål för 2017 är att hela 40 % av vår fordonsflotta skall uppnå denna miljöklass vid årsskiftet. Som ett delmål i detta skall 90 % av våra tunga fordon uppnå miljöklass Euro 5 eller bättre.

 

Även på våra kontor arbetar vi för att minska vår miljöpåverka, ett exempel är att minska mängden papper i och med ständiga effektiviseringar av våra arbetssätt.
Minskade handpåläggningar från beställning till faktura höjer kvalitén i vårt arbete och vi kan därmed också undvika onödiga kreditfakturor. Digital orderhantering är en naturlig del i utvecklingen i branschen, något som vi på Märsta Förenade välkomnar, ett sätt är att använda appar för orderhantering i våra fordon.
Under år 2017 har vi dessutom satt ett mål att endast 25 % av våra fakturor skall skickas som pappers-fakturor.

 

maskros

Våra säljare och arbetsledare som dagligen besöker våra olika projekt framförs i förmånsbilar som vi också självklart har miljömål för. År 2017 är målet att den genomsnittliga koldioxidförbrukningen för dessa inte skall överstiga 146g/km, målet kan anses högt men i vår vardag krävs fyrhjulsdrivna bilar för att kunna utföra arbetet som arbetsledare vilket tyvärr medför ett högre utsläpp.

 

Varje år utför vi NKI- & NMI-undersökningar för att säkerställa uppfångandet av förbättringsmöjligheter.
Vid vår senaste Nöjd Kund Index-undersökning blev resultatet hela 5,2 av 6, något som vi är mycket stolta över. Målet är att alltid ha ett NMI på minst 4 av 5 och ett NKI på minst 5 av 6, bägge målen uppnåddes under 2016.

FairTransport