Där inte annat avtalats utförs alla uppdrag i enlighet med Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser ALLTRANS 2007, ASKOM 2009 och CONTAB 2003.

Vi är ISO certifierade både inom
Miljö 14001 och Kvalitet 9001.

Om företaget

Märsta Förenade är ett företag med stor bredd, med våra drygt 450 fordon kan vi erbjuda våra kunder alla tänkbara lösningar inom transport och entreprenad.

 

Vår vision: Märsta Förenade ett är sunt val i skapandet av det framtida samhället.


Vår Affärsidé: Tillsammans skapar vi lönsamma och hållbara transport- och logistiklösningar för såväl kunder som transportörer.


Vår Värdegrund:
Vi är kundnära
Vi är professionella
Vi är engagerade
Vi är tillsammansSom komplement till våra bilar och grävmaskiner så har vi flera anläggningar, Västerbytorp, där vi säljer grus och jord, och Vedyxa, en tipp som vi driver tillsammans med Ballast där man deponerar och återvinner schaktmassor.

 


Vi omsätter drygt 700 msek och startade redan 1943. Sedan 1965 drivs företaget som ett aktiebolag där aktieägarna består av de anslutna åkerierna och maskinägarna. Under 70-talet kom de första entreprenadmaskinerna in i bolaget.

Verksamheten i vår bergtäkt Västerbytorp kom i gång i början av 90-talet.


Genom att effektivisera logistiken och fördela våra resurser optimalt kan vi undvika onödiga omvägar. Det görs ständigt genom att vi skapar system som utnyttjar de senaste tekniska möjligheterna som minskar miljöbelastningen med utgångspunkt i ett affärsmässigt tänkande. Detta är grunden för en bra transport- och miljöekonomi. Lägg därtill vår moderna fordonsflotta- moderna lastbilar och grävmaskiner innebär mindre miljöslitage.


 Vi är miljö- och kvalitetscertifierade och innehar certifikat för ISO 9001 och 14001, sedan oktober 2005. 

 

Några av Märsta Förenades största kunder är Veidekke, NCC, JVAB, Frijo, VSM, Jehander, Sigtuna kommun, Dammarsbergs Entreprenad, Skanska, Ramudden, Peab och många fler.

 Lastbilar_2015_057