Där inte annat avtalats utförs alla uppdrag i enlighet med Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser ALLTRANS 2007, ASKOM 2009 och CONTAB 2003.

Vi är ISO certifierade både inom
Miljö 14001 och Kvalitet 9001.

Styrelse

Bosse Andersson, Ordförande

phoneimg073-661 04 02

brevimg bosse.andersson@marstaforenade.se

  

Klas Törnqvist, Vice Ordförande

phoneimg070-568 87 73

brevimg klas.tornqvist@marstaforenade.se


Thomas Svensson, Ledamot

phoneimg070-377 66 42

brevimg thomas.svensson@marstaforenade.se


Yngve Kihlström, Ledamot

phoneimg070-526 05 06

brevimg yngve.kilstrom@marstaforenade.se 

 

Christoffer Säfström, Ledamot

phoneimg070-524 01 58

brevimg christoffer.safstrom@marstaforenade.se

  

Stefan Jansson, Ledamot

phoneimg070-874 19 66

brevimg stefan.jansson@marstaforenade.se


Anne Lucht, Ledamot, Personalrepresentant

phoneimg08-594 409 61

brevimg anne.lucht@marstaforenade.se


Pernilla Bohm, Ledamot, Personalrepresentant

phoneimg08-546 909 87

brevimg pernilla.bohm@marstaforenade.se


Giovanna Christ, Suppleant

phoneimg070-666 08 44

brevimg giovanna.christ@marstaforenade.se 

   

Hannes Bolin, Suppleant

phoneimg070-546 00 85

brevimg hannes.bolin@marstaforenade.se


Ingrid Pettersson, Suppleant, Personalrepresentant

phoneimg08-546 909 83

brevimg ingrid.pettersson@marstaforenade.se