Där inte annat avtalats utförs alla uppdrag i enlighet med Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser ALLTRANS 2007, ASKOM 2009 och CONTAB 2003.

Vi är ISO certifierade både inom
Miljö 14001 och Kvalitet 9001.

Vedyxa

Vedyxa är en tippanläggning som vi driver tillsammans med Ballast NCC Roads.

Tippen är belägen strax utanför Uppsala i anslutning till Almungevägen.

På Vedyxa tar vi emot schaktdeponimassor, torra som blöta.


Här tar vi även emot asfalt, betong samt återvinningsbara massor som vi sorterar, återvinner och vid behov krossar innan vi återför det in på marknaden igen.

 

 

!

OBS!


Innan påbörjad intippning av inerta massor på Vedyxa krävs att du som kund fyller i och skickar in blanketten ”Anmälan om införsel av inert avfall” (se länk nedan) till ansvarig på NCC. Detta gäller för varje ny arbetsplats oavsett om du är kund sedan tidigare.

 

Öppettider:
Måndag - Torsdag 06.30 - 16.00
Fredag 06.30 - 13.30

 


Anmälan om införsel av inert avfall
Förteckning över avfallsslag


Vägbeskrivning:
Kör E4:an norr- eller söderifrån till Trafikplats 187 Kumla i Uppsala.
Kör mot Almunge ca 3 km tills skylt vänster visar dig in mot anläggningen.