Tillsammans inom Märsta Förenade har vi kommit överens om vissa förhållningsregler. Det gäller krav på oss som ställs från våra kunder. Vi strävar alltid efter att våra kunder ska betrakta oss som professionella och engagerade och förstår att vi ibland är våra kunders ansikte utåt. Det uppdraget ska vi ta på största allvar. Vi gör det genom att alltid vara kundnära, agera professionellt och yrkesmässigt, engagera oss för att hitta lösningar som gagnar våra kunder och vår affär och som knyter oss ännu mer tillsammans och inom organisationen.

 

Vår värdegrund – vi är:

Kundnära

Professionella

Engagerade

Tillsammans

 

Kunden ser det som självklart att vi tar vår egen och andras säkerhet på allvar och det gör vi på Märsta Förenade också.

Märsta Förenade har sedan länge bestämt att följa de kundkrav samt de regler, och policys som är beslutade och fastlagda i Märsta ”lilla gula”. Efterlevnaden motsvarar för närvarande inte våra egna förväntningar vilket gör att styrelsen fattat följande beslut;

10% av åkaravräkningen hålls inne tills alla de åtta nämnda punkterna efterlevs.

Har ditt fordon alkolås?

Våra kunder förväntar sig och kräver att vi tar vår egen och andras säkerhet på allvar. Det handlar om individen men också om att tillgodose de krav som allt som oftast ställs på oss i upphandlingar. Därför ska alla nya lastbilar och maskiner som registreras hos Märsta Förenade vara utrustade med alkolås. Alla maskiner och lastbilar som redan är registrerade hos Märsta Förenade från årsmodell 2016 ska ha alkolås.

Läs mer

Syns vår logga?

För att våra kunder aldrig ska behöva tveka varifrån en lastbil eller maskin kommer, så ska alla nya enheter vara loggade enligt Märsta Förenades grafiska manual.

Redan registrerade enheter ska förses med Märsta Förenades korrekta logotyp på två sidor av fordonet/maskinen.

Läs mer

Har du ID06-kort?

Våra kunder agerar ofta inom byggbranschen och där krävs ID06-legitimation.

Det är ett krav att alla chaufförer/maskinister har ett giltigt ID06-kort före första arbetsdagen.

Läs mer

Har du rätt behörighet?

Självklart måste alla chaufförer eller maskinister ha rätt behörighet för att utföra sitt jobb. Utöver körkort, maskinistbevis samt YKB, så ska alla ha Arbete på väg samt specifika avtalsutbildning.

Har du frågor om vad som gäller? Kontakta Åkeriservice.

Har du tillstånd för farligt avfall?

Samtliga åkerier som kör anläggningsfordon behöver ha beslut och tillstånd från Länsstyrelsen om farligt avfall.

Läs mer

Bär du varselkläder?

Vi har varselkläder främst för vår egen skull, för säkerhet och synbarhet. Att vi alltid har varselkläder visar på att vi är professionella och det visar även vilka vi är. Därför ska varselkläder och annan säkerhetsutrustning alltid bäras och vara försedda med Märsta Förenades logotyp.

Läs mer

Har du gått grundkursen?

Alla som arbetar ska gå Märsta Förenades grundutbildning. Det är viktigt att känna till företaget, veta vår historia och lära känna vilka vi är och hur vi arbetar. Kunskap skapar förståelse och minimerar risken för skador på person och material.

När vi agerar rätt är det ett kvitto för oss att vi är professionella och att kunden återvänder till Märsta Förenade.

Genomförd grundutbildning gäller samtliga, du som varit borta från organisationen längre än 18 månader behöver uppdatera dina kunskaper då mycket hänt sedan du lämnade företaget.

Använder du appen?

Märsta Förenade har en egen app, den för oss framåt i digitaliseringen men än viktigare så ger den oss snabbare flöden. Vi får snabbare återkoppling, effektivare kommunikation till enheterna och smidigare fakturering.

Läs mer

Föredrar du en broschyr?

Vill du har informationen du läser här i handen, kan du ladda ned en broschyr och skriva ut den!

Ladda ned broschyren