Märsta Förenade i konsortium med FORIA har nu skrivit kontrakt med Implenia för tunnelbergstransporter från Förbifarts-etappen Johannelund. Uppdraget kommer att påbörjas efter sommaren och pågå i 4 år framöver.

Sedan 1998 har FORIA och Märsta Förenade tillsammans kunnat ta sig an större infrastruktur-uppdrag i och med att ett konsortium företagen emellan startades. Tillsammans har vi varit med och byggt bl a Södra Länken, Norra Länken, Norrortsleden och Citybanan/Tvärbanan.

Implenia Skandinavien har ambitionen att bli Skandinaviens ledande entreprenör inom komplexa infrastrukturprojekt. Företaget har idag ca 700 medarbetare och många års erfarenhet och expertis inom detta område både i Norge och Sverige. Implenia Sverige har kontor i Göteborg och Stockholm.

E4 Förbifart Stockholm blir en av världens längsta tunnlar i stadsmiljö, mer än 18 av ledens 21 km går i tunnel och kommer att ta cirka 10 år att bygga. Arbetet med Förbifart Stockholms huvudtunnel kommer att drivas i sex olika etapper, Johannelund är en av dessa.

För att transportera bort de 4,5 miljoner tonen tunnelberg från etappen kommer ca 15 bergtrailers att behöva arbeta i 2-skift tillsammans med VSM Entreprenad AB som sköter utlastningen.

Det här uppdraget betyder mycket för oss i Konsortiet Märsta Förenade-FORIA, vi är mycket stolta över att få vara med och utveckla Stockholms infrastruktur även i detta projekt.