Mats TrysefjordVice VD, Affärsområdeschef Transport & logistik

08-408 067 91
mats.trysefjord@marstaforenade.se

Jasmina MiljkovicChef Transportledning

08-594 409 73
jasmina.miljkovic@marstaforenade.se

Mattias YtterbergTransportledare stora ekipage

08-546 909 94
mattias.ytterberg@marstaforenade.se

Joakim SundbergTransportledare Container

08-594 409 65
joakim.sundberg@marstaforenade.se

Patric MuntherTransportledare Boggiebilar

08-546 909 80
patric.munther@marstaforenade.se

Martin JohanssonTransportledare Kran/Container

08-594 409 74
martin.johansson@marstaforenade.se

Jaana VillazorTransportledare, Boggiebilar

08-128 750 34
jaana.villazor@marstaforenade.se

Kjell FrölinTransportledare Kranbilar

08-594 409 71
kjell.frolin@marstaforenade.se

Jannica LiifvTransportledare Materialtransport

08-546 909 93
jannica.liifv@marstaforenade.se