Akeriservice

Åkeriservice

Tillsammans skapar vi en gemensam plattform för kunskap och service, vi hjälper varandra. Märsta Förenade ger Åkeriservice som en tjänst tillsatt just för dig som åkare och chaufför. 

 Åkeriservice möter dig när du är ny hos oss och guidar dig genom den dokumentation som är så viktig för att vi tillsammans skall kunna utföra ett bra arbete. Vi samlar initialt in mycket information men i gengäld håller vi koll på dina fordon och giltighetstider 

 Hos Åkeriservice kan du få hjälp med nästan allt som rör dig som arbetsgivare, dina medarbetare och ditt åkeri. Vi guidar vid myndighetskontakter, hjälper till när du behöver förnyad dokumentation, kanske av försäkring, tillstånd eller besiktningar. Vi administrerar och bjuder in till utbildningar och håller koll på ditt fordonsbesiktningar. 

 Rent konkret vänder du dig till oss i frågor förande; 

  • Myndighetskontakter/Tillstånd 
  • Fordonsrelaterade frågor 
  • Medarbetarärenden 
  • Utbildningar 
  • Reklamationer

Bra att veta att vi ger YKB utbildninar under oktober – mars och Arbete på väg ca 3ggr/termin. Datum för dessa kommuniceras i vårt nyhetsbrev Nyheter på väg 

 

Åkeriservice når du via:

Mail: akeriservice@marstaforenade.se 

Anita Hellström: 08-128 75 030 

Christina Larsson: 08-546 909 96