Vad Forvantar Vi Oss

Vad förväntar vi oss av varandra? 

På Märsta Förenade kan man arbeta i olika konstellationer, man kan vara inhyrd och arbeta lite nu och då med kort varsel. Man kan vara Lejd och då mer regelbundet arbeta på jobb distribuerade via Märsta Förenade. Eller, man kan vara Delägare och förutom att utföra arbeten distribuerade av Märsta Förenade, även äga en del av den totala verksamheten. 

Vi har ett antal uttryck inom organisationen, och nedan är några förklaringar på dessa ord:

 1. Inhyrd
  • En enhet som hyrs in för ett enstaka arbete och som då ena dagen kör för Märsta Förenade och nästa för ett annat åkeri. Oftast sker detta på timtaxa eller annan överenskommen ersättning.
 2. Lejd
  • Inlejda åkerier har ingen andel i Märsta Förenade och är därmed inte garanterade jobb, men utgör en trygghet i att vi alltid kan erbjuda kunden den service som förväntas.
 3. Delägare
  • Märsta Förenade har drygt 70st delägaråkerier. Dessa har köpt en hel eller halv andel i Märsta Förenade. Dessa går alltid i första hand när arbeten fördelas från Transportledningen.
 4. Yrkeschaufför / Maskinist
  • Du som faktiskt gör jobbet! Den viktigaste länken i vår varumärkeskedja – vårt ansikte utåt och som träffar kunden på deras hemmaplan.
 5. Åkare/Transportör
  • Märsta Förenade har inga egna maskiner eller lastbilar. Alla enheter som arbetar för oss ägs av en åkare.

Tillsammans förhåller vi oss till olika krav som marknaden ställer på oss. Kraven är till för att vi skall få en säker arbetsplats och arbetsmiljö.

 

Krav på transportör och maskinägare

För att kunna kvalitetssäkra våra leveranser mot kund skall samtliga transportörer och maskinägare uppfylla de lagar och krav som ställs på våra tjänster, leveranser och medarbetare.  Innan man kan börja utföra jobb distribuerade av Märsta Förenade så genomgår man ett par steg. Dels inlämning av dokumentation, kontroll av olika behörigheter och tillstånd, loggning av fordon, och så får man tillsammans med andra nya chaufförer, maskinister och åkare, deltaga på Märsta Förenades grundutbildning så att vi alla har en bra kunskapsbas att stå på inför vår första arbetsdag. 

Krav på tunga fordon
  • Registreringsbevis för bil och släp 
  • Besiktningsintyg med bromsprov 
  • Försäkringsdokument på enheten 
  • Miljödeklaration 
Krav på maskiner
 • Besiktningsintyg 
 • Miljödeklaration 
 • Brandskydd 
 • Försäkringsdokument på enheten
Krav på förare
 • ID06 
 • Adress, telefon, e-post samt anhörigs telefonnummer 
 • Giltigt körkort 
 • Arbete på väg 1.1 1.2 
 • Förarbevis (maskin, kran, YKB) 
 • Kravutbildning beroende på arbetets art 
 • Grundutbildning MFÅ