Vi Tar Hand Om Varandra 2

Vi tar hand om varandra!

  • Trafikförsäkring
    • Trafikförsäkringen täcker i huvudsak ditt fordon om det är i rörelse. Trafikförsäkringen tecknas av åkaren. Godset är i huvudsak försäkrat genom Märsta Förenades kollektiva försäkring, se nedan under AnsvarsförsäkringObservera att samtliga arbeten som utförs utanför Märsta Förenade ombesörjs av åkeriets egna försäkringsbolag.  
  • Ansvarsförsäkring
    • Märsta Förenade har en kollektiv Transportör/lyftavsvarsförsäkring via Trygg Hansa som alla omfattas av. Det innebär att alla uppdrag som är transporter, rena lyftuppdrag eller dessa i kombination, har ett grundskydd kopplat till de allmänna bestämmelser som finns på marknaden. De allmänna bestämmelserna finns i Alltrans 2007, framtagna av Sveriges Åkeriföretag. Det allmänna grundskyddet som försäkringen ger om 150:- per förlorat eller skadat kilo gods täcker flertalet av våra transporter. Finns behov går det att utöka ersättningen till maximalt 500.- per kilo skadat eller förlorat gods. En utökning måste bestämmas innan transporten sker och görs av åkaren. Dialog sker i samråd med kund och transportledning. I de fall transport av högre värde än ovan nämnt behövs ytterligare en tilläggsförsäkring. Sker en olycka anmäls denna snarast till Märsta Förenades kontor så att vi direkt kan kontakta vårt försäkringsbolag Trygg Hansa. Den kollektiva försäkringen debiteras på maj månads avräkning. 
  • Policys
    • För att vi skall veta vad som gäller så har Märsta Förenade ett par Policys som är viktiga att känna till.  ”Policys” – är ett annat ord för ”riktlinjer”. Hur vi ska förhålla oss i olika avseenden helt enkelt. -Vad är ”rätt” för oss på Märsta Förenade. Vi har samlat alla viktiga policys här.