Vår förarhandbok som innehåller den information som en förare hos oss behöver. Allt ifrån företagets övergripande policys till allmänna instruktioner och bra länkar.

Vår vision

Märsta Förenade är ett sunt val i skapandet av det framtida samhället.

Vår affärsidé

Tillsammans skapar vi lönsamma och hållbara transport- och logistiklösningar för såväl kunder som transportörer.

Vår värdegrund

Vi är kundnära
Vi är professionella
Vi är engagerade
Vi är tillsammans