Vår vision

Märsta Förenade är ett sunt val i skapandet av det framtida samhället.

Vår affärsidé

Tillsammans skapar vi lönsamma och hållbara transport- och logistiklösningar för såväl kunder som transportörer.

Vår värdegrund

 • Vi är kundnära
 • Vi är professionella
 • Vi är engagerade
 • Vi är tillsammans

Hos oss är vi 600 medarbetare som efterlever och som tillsammans visar våra kunder att vårt varumärke är att räkna med. I varje stund är du vår främsta tillgång och säljare. Tack för att du vill föra oss framåt!

Framtid

Märsta Förenade har de senaste åren tagit ett gigantiskt kliv in på transportmarknaden.

Vi har lyckats med bedriften att växa i omsättning från 350 miljoner till 1 miljard på knappt fem år. Det har gjort att vi idag har möjlighet att svara på stora samhällsbyggande uppdrag likväl som vi givetvis fortfarande servar våra mindre kunder och privatpersoner. Klivet in på marknaden har öppnat dörrar och vår kunskap och erfarenhet efterfrågas i sammanhang om framtida utveckling av såväl fordon som infrastruktur.

Framtiden ser ljus ut och vi sätter höga mål för oss själva. Vi vill fortsätta växa och göra bra affärer för våra medarbetare. Vi vill också utvecklas med branschen och gärna vara den aktör som går i bräschen.

Arbetsområde

Hos oss arbetar vi med transporter av olika slag, vi har lastbilar, entreprenadmaskiner och egna tippar och täkter.

Transporterna och entreprenadmaskinerna fördelar sig på sju olika grenar och arbetena fördelas av vår transportledning som består av olika grupper som samarbetar med varandra. Inom varje grupp sitter transportledare som är expert inom sitt verksamhetsområde.

Märsta Förenade har egna tippar och återvinningsstationer, utplacerade i Västerbytorp & Gladökvarn.

Här tar vi emot asfalt, rent berg, betong samt schaktmassor som vi sorterar, återvinner och krossar upp innan vi återför det in på marknaden igen. Schaktmassorna tas endast emot från vissa kunder eftersom de måste vara analyserade och testade.
Idag återvinner vi upp till 100 000 ton material årligen.

Grenarna är

 • Stora Schaktekipage
 • Containrar
 • Boggi/Tridem-bilar
 • Kranbilar
 • Materialtransporter
 • Maskinavdelning
 • Specialtransporter

Geografiska lägen

Vi har vårt huvudkontor på Stålgatan 1 i Märsta, området Kilenkrysset. Hit är du alltid välkommen! Här sitter bland annat vår Åkeriservice som är behjälpliga i många ärenden rörande dig som yrkeschaufför och ditt åkeri. Det är också här som du deltar på våra utbildningar osv.

Vårt arbetsområde rör sig från Gävle i norr till Nyköping i söder och spänner över de avtal som Märsta Förenade innehar och vinner. Vi fokuserar på vårt geografiska område. Till våra transporter har vi också tippar och täkter. Västerbytorp, , Gladö kvarn, Bro och Vedyxa. De två första äger och förvaltar Märsta Förenade och Vedyxa och Bro äger vi gemensamt med NCC.

Historia Märsta Förenade i stora drag

Märsta Förenade Åkeriföretag AB har gamla anor och etablerades redan 1943 då några åkare i bygden gick samman och bildade en ekonomisk förening. Sedan 1965 drivs företaget som ett aktiebolag där aktieägarna består av de anslutna åkerierna.

Under 50-talet byggdes Arlanda upp i etapper och Märsta Förenade var en viktig del. Än idag är vi delaktiga i stora delar av byggnationer och vi sköter även snöröjningen på Arlanda.

Under 70-talet kom de första entreprenadmaskinerna in i bolaget och företaget flyttade också in i sin då nyförvärvade fastighet på Bristagatan i Märsta, fastigheten ägs än idag av Märsta Förenade men hyrs ut eftersom huvudkontoret flyttades till Rosersberg under sommaren 2016.

Under 80- och tidigt 90-tal växte Märsta Förenade kraftigt, mycket tack vare Arlanda Flygplats enorma expansion. De senaste åren har kännetecknats av en kraftig tillväxt, till stor del tack vare de stora infrastruktursatsningarna som genomförts i regionen så som t.ex. Norra Länken, Södra Länken, Tvärbanan och nu närmast Förbifart Stockholm.

Verksamheten i vår bergtäkt Västerbytorp smög sakta igång i början av 90-talet. Märsta Förenade investerade även i en tipp i Märsta, Trosta.

Under 2010-talet ökade Märsta Förenade kraftigt på den södra sidan om Stockholm vilket ledde till att det öppnades ett lokalkontor där under 2014. Nu ville företaget expandera och inte enbart verka i liten skala utan även regionalt.

I dagsläget har företaget närmare 600 stycken fordon/maskiner till förfogande närmare 550 förare registrerade hos sig. Vi erbjuder våra kunder alla tänkbara lösningar inom transport och entreprenad.

Genom att effektivisera logistiken och fördela våra resurser optimalt kan vi undvika onödiga omvägar. Detta görs ständigt genom att vi skapar system som utnyttjar de senaste tekniska möjligheterna vilka ska minska miljöbelastningen men fortfarande med ett affärsmässigt tänkande. Detta är grunden för en bra transport- och miljöekonomi. Lägg därtill vår moderna fordonsflotta – moderna lastbilar och entreprenadmaskiner innebär såklart mindre miljöpåverkan.

Märsta Förenade är sedan 2005 certifierade enligt Miljö-och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.