Ordlista

Ordlista

Allt som oftast använder vi oss av förkortningar i våra ordrar. Här nedan följer en sammanställning av de mest använda; 

Förkortningsordlista
Littera = Kundens specifika projekt nummer
Mtr = Material
Schmas = Schaktmassor
Tipp = Tipp/Täkt
Blömas = Blöta massor
MFÅ = Märsta förenade Åkeriföretag
IPP = Ingen på plats
PP = Person på plats
Sedel = Transportsedel används för denna order
Makulera = Denna order har ej använts, ta bort den!
Märr/MKA/Farligt avfall = Deklarationsdokument som skall bifogas vid tippning då materialet innehåller farligt avfall.
Underkonto/Objektnummer

 

På Märsta Förenade kan man arbeta i olika konstellationer, man kan vara inhyrd och arbeta lite nu och då med kort varsel. Man kan vara Lejd och då mer regelbundet arbeta på jobb distribuerade via Märsta Förenade. Eller, man kan vara Delägare och förutom att utföra arbeten distribuerade av Märsta Förenade, även äga en del av den totala verksamheten. 

Vi har ett antal uttryck inom organisationen, och nedan är några förklaringar på dessa ord:

 1. Inhyrd
  • En enhet som hyrs in för ett enstaka arbete och som då ena dagen kör för Märsta Förenade och nästa för ett annat åkeri. Oftast sker detta på timtaxa eller annan överenskommen ersättning.
 2. Lejd
  • Inlejda åkerier har ingen andel i Märsta Förenade och är därmed inte garanterade jobb, men utgör en trygghet i att vi alltid kan erbjuda kunden den service som förväntas.
 3. Delägare
  • Märsta Förenade har drygt 70st delägaråkerier. Dessa har köpt en hel eller halv andel i Märsta Förenade. Dessa går alltid i första hand när arbeten fördelas från Transportledningen.
 4. Yrkeschaufför / Maskinist
  • Du som faktiskt gör jobbet! Den viktigaste länken i vår varumärkeskedja – vårt ansikte utåt och som träffar kunden på deras hemmaplan.
 5. Åkare/Transportör
  • Märsta Förenade har inga egna maskiner eller lastbilar. Alla enheter som arbetar för oss ägs av en åkare.

Tillsammans förhåller vi oss till olika krav som marknaden ställer på oss. Kraven är till för att vi skall få en säker arbetsplats och arbetsmiljö.