Märsta Förenade har ny besöks-, och postadress:

Besöksadress:

Kanalvägen 18, 8tr

194 61 Upplands – Väsby

Kanalvägen 18 (2)

Postadress:

Box 2031

194 02 Upplands – Väsby