Hållbarhet - specialtransport på landsväg

För att fler åkerier ska lägga en stor vikt vid hållbarhetsarbete uppmanar Märsta Åkeriföretag sina uppdragsgivare att ställa högre krav på hållbarhet vid upphandlingar.
Niclas Larsered, kommunikationschef på Märsta Förenade Åkeriföretag, tycker det är svårt att få genomslag för hållbara visioner.
– När det väl kommer till kritan så är det alltid kronor och ören som avgör, säger han.

Niclas Larsered Small

Under Logistik & Transportmässan i Göteborg, 5-6 november så bjöd 2030-sekreteriatet in Märsta Förenade att tala om hur ”Hållbara transporter” kanske inte alltid är positivt för vissa uppdrag. Niclas Larsered satt då även i panelen som diskuterade hur Sveriges hållbarhetsarbete skulle kunna påskyndas.

Märsta Förenade har under flera år satsat mycket på hållbarhetsarbete inom företaget. För dem handlar hållbarhetsarbetet om mer än att investera i motorer med lägre bränsleförbrukning. De strävar alltid efter att fullgöra sina åtaganden och att agera inom omfånget ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Verksamheten präglas av öppenhet gentemot intressenterna.

– Upphandlare borde premiera de som försöker göra något bra. Om inte uppdragsgivarna ställer krav på att åkerier har ett hållbart arbete så kommer många företag inte välja att investera i nya, hållbara alternativ, säger Erik Lönn, Hållbarhetschef på Märsta Förenade och fortsätter:

– Vi önskar att fler uppdragsgivare ställer högre krav på åkeriers hållbarhetsarbete och då ser helheten i detta. Inom Märsta Förenade så lever vi efter att alltid vara ett sunt val i skapandet av det framtida samhället. Det innebär att vi ser till både miljö, kvalitet och ekonomiska aspekter i vårt hållbarhetsarbete.

Q3 Påverkan
Bilden visar skillnaden i miljöpåverkan mellan de olika dieselmotorerna i lastbilar från 1993 – 2018. (källa Q3)

Utav Märsta Förenades fordonsflotta kör drygt två tredjedelar av lastbilarna på Euro 6 motorer, som är det bästa miljöalternativet bland motorer som finns just nu. Det näst bästa miljöalternativet, Euro 5 motorerna, utgör resterande tredjedelen av lastbilarna. Även bland deras entreprenadmaskiner är runt 93 procent utrustade med ”Steg 3A” motorer, som uppfyller kraven för även de mest miljömedvetna kunderna. Dessutom kör nästan alla fordon på förnybar diesel. Samtliga siffror ligger över Märsta Förenades egna målsättning, men även om de är stolta över resultaten så är de inte nöjda än.

– Ambitionen är att alltid bli bättre och ha en kontinuerlig förnyelse av fordon och maskiner. Det borde vara en självklarhet att satsa på hållbarhetsarbete, för oss har det alltid varit självklart att se till miljöaspekten, säger Niclas Larsered.

Kvalitetsstämpel på miljöarbete
Förutom sitt interna arbete med hållbarhet så är även Märsta Förenade engagerade i olika organisationer som fokuserar på miljömedveten transport. Nyligen anslöt de sig till 2030-sekretariatet, som arbetar med uppföljning av arbetet för att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. De är även aktiva inom både Q3 och Fair Transport för att kunna nå ut till fler samt för att kunna påverka branschen.

–Vi som är med i organisationerna har alla en vision om att åstadkomma någonting bättre. Det blir som en kvalitetsstämpel för att vi satsar på hållbarhet och att göra arbetet så miljöneutralt som det går inom den här branschen. För att fler inom branschen ska ta sitt ansvar, så att vi kan uppnå en fordonsflotta i hela landet som inte längre är beroende av fossila bränslen, måste uppdragsgivarna börja ställa högre krav på miljöarbete vid upphandlingar, avslutar Niclas Larsered.

Länkar där du kan läsa mer:
https://2030-sekretariatet.se
https://www.q3.se/start
https://www.akeri.se/sv/fair-transport

Läs gärna Sveriges åkeriföretags hållbarhetsbilaga med fokus på Fair transport, som var en bilaga i Dagens Industri 21 november 2018.
Klicka här för att läsa!

Fair Transport