Märsta Förenade har en stadig tillväxt som vi är mycket stolta över. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga omsättningsökningen varit hela 6 % per år! I takt med att verksamheten blir mer omfattande, har personalstyrkan utökats och vi har nu under ett par år tillbaka lidit av platsbrist i våra nuvarande kontorslokaler i Arlandastads industriområde.

Sedan våren 2015 har arbetet pågått med att hitta ett bättre alternativ, som bättre passar oss och den verksamhet som sker på vårt huvudkontor. Vi kan nu glädjande berätta att vi under månadsskiftet juli-augusti 2016 kommer att flytta in som hyresgäster i Kilenkryssets lokaler i Rosersbergs industriområde.

Den nya adressen blir Stålgatan 1 i Rosersberg där vi kommer att sitta på våningsplan 2. De 870 kvadratmetrarna kommer att inredas med kontorsrum för administrativ personal och försäljning samt ett stort luftigt kontorsladskap för verksamhetens hjärta – transportledningen. De nya stora konferensrummen med möjlighet att möta såväl kunder som åkare har varit mycket efterlängtade!

Kilenkrysset är en bygg- & fastighetskoncern som satsar stort på Stockholm och Mälardalen och består av ca 80 olika bolag. Utöver Kilenkrysset själva blir våra närmsta grannar NCC Roads, SPT Stockholm Nord och NCC Construction.

Märsta Förenade kommer fortsatt att äga fastigheten i Arlandastads industriområde, lagerterminalen och det nuvarande kontorshuset som kommer att hyras ut till ViaCon AB som tillverkar och säljer produkter inom väg- & anläggningsbranschen.