MOTTAGNINGSBLANKETT
SCHAKTADE MASSOR

OBS! Innan du som kund kan köra in massor på någon av våra anläggningar så kommer vi att skicka ett OK, eller begära kompletterande uppgifter.

Det kan ta upp till 36 timmar innan ni får besked via mail.

Provtagning och karakterisering skall vara gjord innan införsel, om detta saknas kan Märsta Förenade hjälpa till med detta mot avgift. Provtagningsprotokoll skall bifogas blanketten. Fält med * skall fyllas i

AVFALLSPRODUCENT:

VAD TRANSPORTERAS:

Avfallskod 17 05 04. Skall provtas. (MS-1+OJ-21A)
Avfallskod 17 05 04. Ej från förorenat område! Behöver ej provtas, kräver kommentar.
Avfallskod 17 05 04. Ej från förorenat område. Behöver ej provtas, kräver kommentar.
Avfallskod 17 01 01, skall provtas (TC1+CR(V1)+OJ-21A+PCB) Ej radonförande och blåbetong.
Avfallskod 17 01 01. Ej förorenad, ej radonförande , blåbetong, kräver kommentar.
Avfallskod 010408 allt berg skall provtas (TC-1 + svavel)
Avfallskod 170302. Provtagning (PAH) eller asfaltsspray kräver kommentar.

VEM TRANSPORTERAR:

Jag som leverantör/avfallslämnare är införstådd med de bestämmelser som gäller vid avlämnande av schaktmassor och försäkrar att massornas innehåll uppfyller Märsta Förenades krav, samt är medveten om och godkänner de åtgärder som vidtas vid felaktiga lämnade uppgifter eller att schaktmassorna inte uppfyller föroreningskraven. Härmed försäkras att dessa uppgifter är korrekta.*