Ny styrelse i Märsta Förenade

Märsta Förenade har under de senaste 5 åren haft en fantastisk utveckling.
Omsättningen har gått ifrån 434 miljoner till nära 1 miljard och antalet aktiva delägare från 60 till 72.
Idag är det nära 600 enheter och 650 personer som arbetar under Märsta Förenades flagg.

På senaste bolagsstämman för de 72 delägarna, så fyllde man på i styrelsen med ännu mer kompetens och åldersmässig bredd.

Märsta Styrelse Liten Sv

Nya styrelsen i Märsta Förenade från vänster:
Stående: Christoffer Säfström (ledamot), Daniel Andersson (ledamot), Martin Chruzander (ledamot), Thomas Svensson (ledamot), Jan Olson (Ordförande), Marko Grbovic (suppleant)
Sittande: Yngve Kihlström (ledamot), Maarit Hellström (ledamot), Pernilla Bohm (ledamot, Personalrepresentant), Kristoffer Lundgren (suppleant), Ingrid Pettersson (suppleant, Personalrepresentant)

Saknas på bilden: Anne Ljungvall (ledamot, Personalrepresentant), Peter Finnhammar (suppleant, Personalrepresentant)

Nya ledamöter i styrelsen

Daniel Andersson 100x150  Martin Chruzander 100x150
Som nya ordinarie ledamöter blev det Daniel Andersson, som sedan föregående årsstämma varit suppleant i styrelsen, samt Martin Chruzander Lulles transport.

Marko Grbovic 100x150  Kristoffer Lundgren 100x150
Som nya suppleanter blev det Marko Grbovic och Kristoffer Lundgren.

Marko Grbovic är en delägare som är etablerad på södra sidan och vars fordon till stor del kör på konsortiejobben (såsom förbifart Stockholm). Kristoffer Lundgren är en delägare vars företag är representerat på en mängd olika uppdrag som har stor betydelse för Märsta Förenades verksamhet. Både Marko och Kristoffer har gjort ett väldigt gott intryck på valberedningen.

Jan Olson 100x150

-Min ambition med styrelsearbetet i Märsta Förenade är att säkerställa att vi fungerar som ett bra team där alla känner sig trygga och bekväma med att kunna framföra sina åsikter. säger Jan Olson, Orförande, och fortsätter: -Vi har många viktiga beslut som ska fattas så därför är det viktigt att styrelsen kan förbereda sig genom att få ett komplett beslutsunderlag vilket möjliggör att vi kan fatta rätt beslut . Vi lever i en tuff konkurrens och vi har höga ambitioner med att förbättra vår kvalitet och lönsamhet. Det kräver ett framgångsrikt styrelsearbete och jag känner att denna styrelse har goda möjligheter att hantera de utmaningar vi står inför och leva upp till ägarnas krav.

Mikael Andersson

-Jag tycker att vi nu har en dynamisk och högst kompetent styrelse som gör oss rustade för kommande utmaningar i en bransch som ser mycket förändring under de kommande åren. Säger Mikael Andersson VD

 

Den nya styrelsen tillträdde vid stämman 30/10 2019.