Lotsberg Strömberg Bojarzyn Low
Anders Lotsberg, Elin Strömberg och Alexandra Bojarzyn är alla tillskott till Märsta Förenades säljkår.

Märsta Förenade har under de senaste åren mer än dubblat sin omsättning.
2015 så omsatte man 434 miljoner och kommer för innevarande år att passera 1 miljard.
– Det kräver att vi även utökar styrkan av kompetenta projektledare som har kundkontakten. säger Staffan Haglund Försäljningschef Bygg och anläggning, och fortsätter: – Vi har alltid som högsta prioritet att överträffa kundernas förväntningar, och då måste vi hinna sitta nära våra kunder för att snabbt se lösningar. Detta kräver att vår styrka av kompetent säljpersonal och projektledare hänger med i den tillströmning av nya uppdrag som vi har.

Den som sedan ett tag tillbaka startat sin anställning är Anders Lotsberg.
Anders kommer senast från Björn Wallin Transport (som är ett åkeri inom Märsta Förenade) och var där ansvarig för den dagliga driften.
Han bor i Aspudden och arbetar därför främst på Märsta Förenades södra kontor i Slagsta.
– Mitt uppdrag är främst att arbeta med bygg och anläggning, och det är ett spännande uppdrag därför att Märsta Förenade är inne i ett mycket expansivt läge. säger Anders som nu arbetat på Märsta Förenade sedan 11/6 2018.

Efter Anders, så startade Alexanda Bojarzyn på Märsta Förenade.
Alexandra kommer närmast ifrån Drottningholms Entreprenad AB där hon arbetade som transportledare och KMA- samordnare.
– Jag började 23/10. Just nu fokuserar jag på att bygga upp mitt nätverk bland gamla och nya kontakter i branschen för att kunna sälja så mycket som möjligt. Samtidigt som jag hjälper Erik Lönn (Hållbarhetschef) med KMA och Mats Trysefjord (AO-chef Tippar och täkter) med vissa delar som rör Västerbytorp. Jag bor själv på Färingsö (Ekerö)och arbetar därför både i Slagsta och Rosersberg. berättar Alexandra.

Senast in i organisationen är Elin Strömberg.
Elin har tidigare arbetat på bl.a. en mediebyrå inne i Stockholm, men ville nu se sig om efter ett jobb som gav fler utmaningar. Elin bor i Bromma och kommer att arbeta på huvudkontoret i Rosersberg, med fokus på Maskintjänster.
– Entreprenadmaskiner är kanske inte det jag arbetat mest med, men just att komma in med fräscha ögon, tror jag gör att jag har en möjlighet att hitta de lösningar som inte är självklara. säger Elin.

Vi önskar Anders, Alexandra och Elin högst välkomna till Märsta Förenade!