Vedyxa är en tippanläggning som vi driver tillsammans med Ballast NCC Roads.

Tippen är belägen strax utanför Uppsala i anslutning till Almungevägen.

Här tar vi emot schaktdeponimassor, torra som blöta. Vi tar även emot asfalt, betong samt återvinningsbara massor som vi sorterar, återvinner och vid behov krossar innan vi återför det in på marknaden igen.

Adress

Vedyxatippen 755 97, Uppsala

Öppettider

Mån–Tor 06:30–16:00, Fre 06:30–13:30

Anmäl införsel av inert avfall

Innan påbörjad intippning krävs att du som kund anmäler detta. Detta gäller för varje ny arbetsplats oavsett om du är kund sedan tidigare.

Anmälan om införsel av inert avfall Förteckning över avfallsslag