Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av följande personer

Mats TrysefjordvVD, Affärsområdeschef Transport & Logistik

08-408 067 91
mats.trysefjord@marstaforenade.se

Jessica BodinChef Verksamhetsutveckling

08-580 08 896
jessica.bodin@marstaforenade.se

Hellvi ErssonEkonomichef

08-594 409 68
hellvi.ersson@marstaforenade.se

Staffan HaglundAffärsområdeschef Bygg & Anläggning

08-594 409 63
staffan.haglund@marstaforenade.se

Lisen Marinkovic ThorenChef Transportledning

08-580 088 98
lisen.thoren@marstaforenade.se