Under maj månad utförde vi årets Nöjd Kund-undersökning.

Vid vår senaste NKI fick vi resultatet 5,14 av 6 möjliga – ett mycket gott resultat som vi varit väldigt stolta över. Självklart finns det alltid förbättringsmöjligheter och det senaste året har vi arbetat för att förbättra vårt faktureringsflöde, ett arbete som fortfarande pågår och där digitalisering är en nyckel för kortare ledtider och färre mellanhänder.

Den kraftigt ökade efterfrågan på våra tjänster är ett tydligt kvitto på nöjda kunder men för att kunna arbeta vidare med förbättringar används NKI som ett hjälpmedel. Vid årets NKI uppnåddes resultatet 5,2 av 6 och det som våra kunder är allra nöjdast med är vårt bemötande. Områdena som undersökningen innefattar är Personal och bemötande, Omdöme tjänster och produkter och Priser och fakturering, resultatet för samtliga dessa områden har förbättrats sedan föregående undersökning.