Arlanda 2016 308 2

Att Stockholm drabbas av en klass 1 varning p.g.a. de senaste dagarnas snöfall, ger följder för flyget. Märsta Förenade arbetar för högtryck för att minimera dessa följder.

Märsta Förenade arbetar just nu för högtryck med snöröjning både på Arlanda och Bromma flygplats.

– I dagsläget så är 140 personer ackrediterade på Arlanda och Bromma. Berättar Anders Wahlgren Transportledningschef Märsta Förenade. – Vi har haft 10 enheter som rullat i 48 timmar på Arlanda och just nu 3st som röjer snö på Bromma. Alla enheter stödjer uppdragsgivarens plogenheter med bortforsling av snön. Slungan kan i optimala fall lasta våra bilar på 3 sek.

– Vi är hedrade att vi fått uppdraget, men det innebär ett enormt ansvar, och just nu har vi högtryck. Säger Staffan Haglund Försäljningschef Märsta Förenade.

Alla enheter sköter nu snöröjning med lastmaskiner och lastbilar för bortforsling.
– Just nu ser vi till att bemanna alla enheter och planerar för kommande snöfall genom att ha en nära kommunikation med vädertjänsten. Fortsätter Anders Wahlgren.