F512duyi5muhymdgl9sd

I veckan så har Sveriges Åkeriföretag sammanställt utvecklingen och aktuella omsättningssiffror för alla åkerier i entreprenad och anläggningsbranschen ifrån Uppsala till Södertälje.
Här kan vi se att branschen lyckats omsätta närmare 8 miljarder kronor under förra året.
– Fantastiska siffror som visar på hur stor vår bransch är och hur den vuxit under de senaste åren. Säger Mikael Andersson VD Märsta Förenade

Varje år, så sammanställer Sveriges åkeriföretag omsättningen hos de största åkerierna i Stockholmsområdet för att se hur trenden går. Under 2018 kan man konstatera att branschen omsätter drygt 7,7 miljarder kronor och har ökat med 370 miljoner sedan 2017.
Då kan man även konstatera att 2017 bjöd på en ökning av hela 743 miljoner, så ökningen 2018 är ifrån redan höga tillväxtsiffror.

Det företag som ökat mest under både 2017 och 2018 är Märsta Förenade, som med sina 451 miljoner i ökning dessa år står för tätpositionen när man ser till ökning.
Marknadsledande är, likt tidigare år Foria, som även 2018 intar tätpositionen baserat på omsättningen.
Märsta Förenade intar andraplatsen med hela 988 miljoner i omsättning.
– Vi är stolta att kunna visa upp att våra insatser verkligen ger resultat. säger Mikael Andersson VD på Märsta Förenade och fortsätter: – Att vi nu står för drygt 13% av hela branschens omsättning ger oss ännu mer möjligheter att visa våra kära kunder och samarbetspartners att vi tillsammans kan se framtiden som ljus.

Byggbranschen bromsar in – eller?
Många säger att byggbranschen bromsar in just nu och inte minst när man ser till nya bostadsbyggen, men märker inte åkerierna av detta?

Mikael igen:
– Vi ser självklart en viss avmattning, men genom vårt arbete med att alltid fördela våra enheter på olika typer av uppdrag, så gör det att vi inte behöver känna av dessa avmattningar för mycket. Vi kan ofta omfördela till andra områden där det fortfarande är full produktion. Sedan är det självklart så att många av de stora infrastrukturprojekten inte kan stoppas. Och vi är en naturlig part i dessa sedan närmare 20 år tillbaka.

En stadig ökning
Märsta Förenade har ökat stadigt de senaste 3 åren och ser man till de senaste 5 åren så är ökningen hela 75%.

MIkael Andersson 2

– Vi blir ännu stoltare genom att vi, som en lastbilscentral, även kan bibehålla en vinst under denna period. Detta ger oss möjligheter att utveckla verksamheten på ett sätt som gagnar alla våra åkerier och inte minst alla duktiga chaufförer och maskinförare. tillägger Mikael Andersson.

Mikael understryker även vikten av att alla hos Märsta Förenade arbetar tillsammans och nära kunderna för att göra deras affär så professionell som möjligt.

Under våren så köpte även Märsta Förenade Granlunds Grus, med en bergtäkt i Gladö kvarn i Huddinge. En affär som tros ge stor potential för berghantering i södra Stockholm där det råder stor brist på platser att deponera berg från främst Förbifart Stockholm och den nya tunnelbanan.

Läs mer om köpet av Granlund grus här