Märsta Förenade har en bred fordonspark som sysselsätts vid entreprenadjobb, dvs allehanda schakter, asfaltsläggning, tunneljobb och övriga infrastrukturjobb i vårt samhälle.

Dessa bilar är allt från boggiebilar, tridem till stora bergtrailerekipage, kassetter, bil+kärror och lastväxlare med släp. Sådana fordon kör allt ifrån mindre jobb åt kommuner, vid schakter åt våra entreprenörer, asfaltstransporter, materialleveranser till att de fraktar berg vid stora infrajobb såsom Citytunneln och Norra Länken.