7 000 chaufförer kommer åkerierna att behöva de närmaste åren. Anledningen till att det finns för få lastbilschaufförer är att gymnasieskolornas transportprogram har haft svårt att locka nya elever men även andra yrkesutbildningar så som exempelvis arbetsförmedlingen har haft problem med sin arbetsmarknadsutbildning som rör lastbilschaufförer.

Det råder högkonjunktur och det byggs mer än någonsin och dessutom ökar näthandeln i snabb takt vilket bidrar till att antalet transporter ökar. Behovet är långt större än det antal förare som utbildas. Att vara lastbilschaufför innebär så mycket mer än att kunna framföra ett tungt fordon från en adress till en annan. Det handlar även om godshantering, logistik, kundbemötande etc. och i mångt och mycket så är våra transporter i samhället att likna vid en halspulsorder, utan transporter stannar vårt samhälle.

30 miljoner till utbildning
Regeringen har i dagarna beviljat 30 miljoner till utbildning av chaufförer vilket branschen välkomnar. För att ta Stockholmregionen som ett exempel så går den på högvarv vilket bl.a. innebär att inflyttning av människor ökar och det byggs allt mer. Förutom att Stockholms invånare påverkas om inte bussen kommer i tid så är det ett helt näringsliv som påverkas av att transporter inte fungerar. Företagen kan förlora affärer om inte varor kommer fram i tid och som en följd av det så kan människor förlora jobb.


Förutom att infrastrukturen måste fungera effektivt så måste vägar fyllas med chaufförer och deras lastbilar, bussar etc. som tar människor och varor från en plats till en annan på ett säkert sätt.

Det är absolut inte någon överdrift att påstå att utan transporter stannar Stockholm. Märsta Förenade och dess chaufförer utför varje dag ett arbete för att allt i vårt samhälle skall fungera.
Är du intresserad av att börja arbeta med Märsta Förenade?
Kontakta vår åkeriservice, och skicka in ditt CV.
Mer info hittar du här!