Snörjning

Sedan länge så har Märsta Förenade skött snöröjningen på Arlanda flygplats. Nu utökar man med ännu mer personal och fordon.

– Vi är stolta att även denna vinter ha så mycket kompetent personal på plats för att säkerställa trygga förhållanden för all flygtrafik till och från Stockholm, även vid kraftiga snöfall. säger Staffan Haglund Försäljningschef på Märsta Förenade.

Idag har man ökat till totalt 150 st ackrediterade personer för att arbeta ”Air-side”, vilket betyder ute på banorna och bredvid flygplanen.

– Vår personal är både maskin- och lastbilsförare för att kunna sköta både ombyggnationer, snöröjning och transport av material. fortsätter Staffan Haglund. – Vårt uppdrag löper hela året, men intensifieras såklart nu när snön börjar att falla. Det göra att det är extra viktigt att ha bra med resurser för att inga plan ska försenas p.g.a. snöproblem.

Räcker resurserna?
– Vi har skött snöröjningen på Arlanda sedan invigningen 1963, med några års avbrott, då man testade andra leverantörer, men nu kör vi för fullt igen. Nytt sedan förra året är att vi även kör på Bromma flygplats. Det innebär att vi varit med om alla möjliga tillstötande problem och är väl förberedda på vad som kan inträffa. Vi har dock valt att utöka personalstyrkan för att vara på den säkra sidan. Säger Staffan Haglund.

Gammal i gemet
Märsta Förenade har arbetat med alla byggen på Arlanda från första spadtaget 1958 till den storflygplats som det idag är.

I styrkan som får arbeta Air-side finns lastbilsförare, kranförare, maskinister och projektledare. Och behövs det så har man mer kompetens att tillgå, då den totala personalstyrkan består av drygt 600 personer och 550 enheter.

Företaget har haft en enorm utveckling de senaste åren då man mer än fördubblat sin omsättning till att för innevarande år passera 1 miljard.