Installation av alkolås

Beställ detta från din leverantör av lastbil/maskin och begär att det installeras direkt vid leverans. Eftermontering kan ske hos fri leverantör. Märsta Förenade har ett förmånligt avtal hos Stjärna Fyrkant samt Radioteknik.

Kalibrera

Alkolås skall kalibreras minst var 6:e månad. Åkeriservice kan när som helst begära in ditt protokoll från senaste kalibreringen. Märsta Förenade har ett förmånligt avtal hos Stjärna Fyrkant samt Radioteknik.

Läs mer