Ordlista

Ordlista

Allt som oftast använder vi oss av förkortningar i våra ordrar. Här nedan följer en sammanställning av de mest använda; 

Förkortningsordlista
Littera = Kundens specifika projekt nummer
Mtr = Material
Schmas = Schaktmassor
Tipp = Tipp/Täkt
Blömas = Blöta massor
MFÅ = Märsta förenade Åkeriföretag
IPP = Ingen på plats
PP = Person på plats
Sedel = Transportsedel används för denna order
Makulera = Denna order har ej använts, ta bort den!
Märr/MKA/Farligt avfall = Deklarationsdokument som skall bifogas vid tippning då materialet innehåller farligt avfall.
Underkonto/Objektnummer