Hållbarhet

Vi jobbar hårt för att lämna så få spår som möjligt

Vi ligger i framkant när det gäller miljömedvetenhet. Detta innefattar bland annat bränsleval, resursplanering och avfallshantering.

Vi ligger i framkant när det gäller miljömedvetenhet. Under 2017 uppgraderades våra två ISO-standarder till nya ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015.

Bolaget har tillsatt en person för att exklusivt samordna miljö- och kvalitetsarbetet och ytterligare en person för att administrera utbildningar och övriga dokument gällande våra åkerier i dessa frågor.

I ett samarbete med Preem kan vi redan idag redovisa en hög andel fossilfritt bränsle i vår fordonsflotta. Närmare 90% av Märsta Förenades fordon tankar Preem Evolution-diesel som är marknadens enda Svanenmärkta drivmedel.

90%

av våra fordon tankar marknadens enda svanenmärkta diesel.

Vi arbetar ständigt med att uppdatera vår fordonspark och har därför satt ambitionen högt för vilka motorer som fordon har. Under år 2017 så har vi som mål att minst 90% av dessa ska vara av miljöklass Euro 5 (vilket är det näst bästa alternativet) eller bättre.

Att alltid ha den bästa motorn innebär att motorn ska släppa ut så lite miljöfarliga produkter som det går. Självklart innebär även detta att fordonen blir dyrare, men vi prutar aldrig på våra barns framtida miljö!

Vi vill alltid att våra kunder ska vara lika stolta över oss som vi själva är. Därför mäter vi kundnöjdheten varje år.

Vid senaste mätningen, så slutade vi på 5,19 på en 6-gradig skala. Det betyder att du som är vår kund kan förvänta dig att vi alltid gör vårt yttersta för att hitta effektiva och ibland innovativa lösningar för att tillgodose dina önskemål.

5,19

PÅ EN 6-GRADIG SKALA I VÅR NKI-UNDERSÖKNING

Referensuppdrag

Äntligen, efter femtio år

Inte sedan 1967, då Essingeleden invigdes, har det byggs någon nord-sydlig vägförbindelse i Stockholmsregionen.

Märsta Förenade är en viktig aktör i bygget av Förbifart Stockholm som binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.