Hållbarhet

Vi jobbar hårt för att lämna så få spår som möjligt

Vi ligger i framkant när det gäller miljömedvetenhet. Detta innefattar bland annat bränsleval, resursplanering och avfallshantering.

Vi ligger i framkant när det gäller miljömedvetenhet. Under 2017 uppgraderades våra två ISO-standarder till nya ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015.

Bolaget har tillsatt en person för att exklusivt samordna miljö- och kvalitetsarbetet och ytterligare en person för att administrera utbildningar och övriga dokument gällande våra åkerier i dessa frågor.

I ett samarbete med Preem kan vi redan idag redovisa en hög andel fossilfritt bränsle i vår fordonsflotta. Drygt 90% av Märsta Förenades fordon tankar Preem Evolution-diesel som är marknadens enda Svanenmärkta drivmedel eller HVO.

Intertek

Intertek är det officiella kontrollinstansen för ISO-certifiering.
(vill du läsa mer om Intertek, så klicka på logotypen ovan)

95,3%

av våra fordon tankar marknadens enda svanenmärkta diesel eller HVO.

Att välja rätt bränsle ur miljösynpunkt är det lättaste vi snabbt kan göra för att minska vår miljöpåverkan.

Vår målsättning är att minst 90% av våra fordon ska köra på Svanenmärkt diesel eller HVO.

Här intill ser du resultatet från mätningen i juli 2019.

Vi arbetar ständigt med att uppdatera vår fordonspark och har därför satt ambitionen högt för vilka motorer som fordon har. Under år 2018 så har vi som mål att minst 60% av dessa ska vara av miljöklass Euro 6 (vilket är det bästa alternativet).

Att alltid ha den bästa motorn innebär att motorn ska släppa ut så lite miljöfarliga produkter som det går. Självklart innebär även detta att fordonen blir dyrare, men vi prutar aldrig på våra barns framtida miljö!

Här intill ser du resultatet från mätningen i juli 2019.

75,4%

har Euro 6-motorer, som är marknadens bästa miljöklass

93,8%

Av våra maskiner är minst
miljöklass steg 3A

Även våra maskiner ska ha så låg miljöpåverkan som det går.
Därför så har vi som mål att minst 85% av dessa ska vara av Steg3a eller bättre.

Här intill ser du resultatet från mätningen i juli 2019.

Att minska vår miljöpåverkan genom att minimera vårt användande av kontorspapper, är även detta en del av våra miljömål.

Därför mäter vi löpande hur stor del pappersfakturor vi skickar. Vi rekommenderar våra kunder att i möjligaste mån ta emot fakturor via mail, eller e-fakturor, för att minska vår pappersförbrukning. Vi tar självklart helst emot våra leverantörsfakturor digitalt. Vår målsättning är att vi ska skicka max 20% pappersfakturor.

Här intill ser du resultatet från mätningen i juli 2019.

14,7%

Andel pappersfakturor av det totala antalet fakturor

79,7%

av våra tunga fordon är utrustade
med alkolås

Att nykterhet bakom ratten är en självklarhet för alla, vill vi även ska återspeglas i våra tunga fordon. Därför har vi som målsättning att 75% av alla tunga fordon ska vara utrustade med alkolås.

Det är vårt sätt att visa att vi tar denna fråga på största allvar. Självklart så skulle vi helst se att 100% har alkolås, men eftersom det inte är ett lagkrav, så tar vi denna utveckling i steg.

Här intill ser du resultatet från mätningen i juli 2019.

Vi vill alltid att våra kunder ska vara lika stolta över oss som vi själva är. Därför mäter vi kundnöjdheten varje år.

Vid senaste mätningen, så slutade vi på 5,19 på en 6-gradig skala. Det betyder att du som är vår kund kan förvänta dig att vi alltid gör vårt yttersta för att hitta effektiva och ibland innovativa lösningar för att tillgodose dina önskemål.

5,19

PÅ EN 6-GRADIG SKALA I VÅR NKI-UNDERSÖKNING

Certifikat 9001 Sv     Certifikat 14001 Sv

Referensuppdrag

Äntligen, efter femtio år

Inte sedan 1967, då Essingeleden invigdes, har det byggs någon nord-sydlig vägförbindelse i Stockholmsregionen.

Märsta Förenade är en viktig aktör i bygget av Förbifart Stockholm som binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.