Vad Forvantar Vi Oss

Interna krav  

Hos oss ställer vi krav på varandra och våra kunder gör detsamma. Det är bra. Kraven ger oss förhållningar och skapar säkerhet och trygghet. Interna krav är Märsta Förenades eget sätt att säkerställa att vi och våra fordon uppfyller de lagar och regler som vi i vår genre har att förhålla oss till. Allt för att skapa en säker arbetsmiljö. Externa krav är våra kunders specifika krav som gäller vid deras arbetsplatser.

Läs igenom kraven noga och vet att våra kunders krav ändras från tid till annan. Förändring meddelas allt som oftast i vårt nyhetsbrev, NPV men du kan alltid hitta dem här när du behöver friska upp ditt minne.

Interna krav på transportör och maskinägare

För att kunna kvalitetssäkra våra leveranser mot kund skall samtliga transportörer och maskinägare uppfylla de lagar och krav som ställs på våra tjänster, leveranser och medarbetare.  Innan man kan börja utföra jobb distribuerade av Märsta Förenade så genomgår man ett par steg. Dels inlämning av dokumentation, kontroll av olika behörigheter och tillstånd (trafiktillstånd samt farligt avfall), loggning av fordon, och så får man tillsammans med andra nya chaufförer, maskinister och åkare, deltaga på Märsta Förenades grundutbildning så att vi alla har en bra kunskapsbas att stå på inför vår första arbetsdag.

Krav på tunga fordon
 • Alkolås
 • Spillberedskap
 • Första Hjälpen utrustning
 • Brandsläckare
 • Ev extra bromsprov på sådana arbetsplatser/kunder där det krävs
 • Miljödeklaration
 • Intyg på godkänd miljöhydraulolja
Krav på maskiner
 • Alkolås
 • Spillberedskap
 • Första Hjälpen utrustning
 • Brandsläckare
 • Miljödeklaration
 • Intyg på godkänd miljöhydraulolja
Krav på förare
 • ID06
 • Adress, telefon, e-post samt anhörigs telefonnummer
 • Giltigt körkort
 • Arbete på väg
 • Förarbevis (maskin, kran, YKB)
 • Kravutbildning beroende på arbetets art
 • Grund/apputbildning på Märsta Förenade Åkeriföretag AB
 • Varselkläder samt skyddsutrustning

Daglig egenkontroll av fordon / maskin
Det är lagkrav att utföra egenkontroll av sitt fordon innan fordonet tas i bruk varje dag. Dock är det inget lagkrav att detta skall dokumenteras. Vissa av våra kunder och arbetsplatser har dock detta som krav i våra avtal. Ett exempel på sådan kund är Swedavia. Vid sådana uppdrag skall förare utföra daglig egenkontroll av sitt fordon samt dokumentera denna före påbörjat uppdrag.

Förare ansvarar för att daglig egenkontroll av fordonet utförs samt dokumenteras genom blanketten nedan.

Kopia på dokumenterad egenkontroll skall på uppmaning av Märsta Förenade inlämnas till kontoret, där Åkeriservice ansvarar för att dokumentation av utförd egenkontroll sparas i 5 år.

Här hittar du länk till Daglig egenkontroll av fordon/maskin