Vi Tar Hand Om Varandra 2

Olycka, tillbud och förbättringar

Vi händelse av olycka, tillbud eller incident

  • Ring 112 om du behöver akut hjälp
  • Kontakta alltid Transportledningen 08-400 164 01 för att få råd och hjälp med hur du ska handla. Då kan vi kontakta övriga berörda.

 

Hantering av kris

Märsta Förenade anser att en kris är en händelse där:

  • Det finns eller föreligger risk för personskador, miljöskador eller avsevärda materiella skador.
  • Det föreligger risk att Märsta Förenades verksamhet inte kan fortskrida normalt.
  • Märsta Förenades anseende, varumärke eller förtroende kan skadas.
  • Föreligger risk för allvarlig/omfattande negativ massmedial bevakning.

Är svaret Ja, på någon av dessa punkter, kontakta alltid VD Patrik Wadenhed 08-400 164 65.

Prata ALDRIG om Märsta Förenade med media! Hänvisa till VD Patrik Wadenhed.

Önskar du prata med någon professionell efter tex en trafikolycka, ring gärna Kollegahjälpen (se mer info längst ner på denna sida).

 

Hur kan vi bli bättre?

Här är en länk till vårt formulär för avvikelser.

I Märsta Förenade med många spridda kundkontakter så är det viktigt med ett systematiskt sätt att arbeta med förbättringar och kvalitet. Det finns ofta så många goda idéer ute i organisationen som kanske inte alltid når fram. Det kan även vara så att en kund drabbas av ett återkommande fel men vi känner inte till det då det är olika representanter från MFÅ som träffar kunden vid varje tillfälle. Självklart vill vi fånga upp dessa händelserna, både när det faktiskt blir fel, men även när vi ser hur vi kan förbättra våra rutiner och göra något på ett enklare eller mer effektivt sätt. Vi kan ju faktiskt bara förbättra det vi det vi känner till!

 

Av den anledningen är det viktigt att beskriva händelsen och skriva ett ärende i formuläret ovan. Det handlar inte om att ange någon eller klaga, det handlar om att sträva mot att ständigt bli bättre.
Med avvikelser menas aktiviteter, tjänster och produkter som avviker från det normala och som inte uppfyller gällande specifikation. Särskilt viktigt att rapportera om det drabbar någon av våra kunder, då de oftast ändå hör av sig till oss. Då känns det bra om vi redan blivit informerade om händelsen så att vi kan svara för vad som hänt och varför, samt ett förslag på hur vi kan åtgärda problemet.

Formuläret omfattar alltså både avvikelser, olyckor, tillbud, risker, händelser som medför miljöpåverkan eller är en arbetsmiljöfråga samt kund- och leverantörsreklamationer men det går även bra att rapportera in rena tips och förslag på förbättringar utan att något allvarligt redan hänt. Kort och gott, vi behöver få in underlag för bättre arbetssätt, så vi kan fortsätta vårt arbete mot nöjda kunder och god ekonomi.

 

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen täcker i huvudsak ditt fordon om det är i rörelse. Trafikförsäkringen tecknas av åkaren. Godset är i huvudsak försäkrat genom Märsta Förenades kollektiva försäkring, se nedan under Ansvarsförsäkring. Observera att samtliga arbeten som utförs utanför Märsta Förenade ombesörjs av åkeriets egna försäkringsbolag.

 

Ansvarsförsäkring

Märsta Förenade har en kollektiv Transportör/lyftansvarsförsäkring via Trygg Hansa som alla omfattas av. Det innebär att alla uppdrag som är transporter, rena lyftuppdrag eller dessa i kombination, har ett grundskydd kopplat till de allmänna bestämmelser som finns på marknaden. De allmänna bestämmelserna finns i Alltrans 2007, framtagna av Sveriges Åkeriföretag. Det allmänna grundskyddet som försäkringen ger om 150:- per förlorat eller skadat kilo gods täcker flertalet av våra transporter. Finns behov går det att utöka ersättningen till maximalt 500.- per kilo skadat eller förlorat gods. En utökning måste bestämmas innan transporten sker och görs av åkaren. Dialog sker i samråd med kund och transportledning. I de fall transport av högre värde än ovan nämnt behövs ytterligare en tilläggsförsäkring. Sker en olycka anmäls denna snarast till Märsta Förenades kontor så att vi direkt kan kontakta vårt försäkringsbolag Trygg Hansa. Den kollektiva försäkringen debiteras på maj månads avräkning.

 

Kollegahjälpen

Efter en händelse, som kan vara en trafikolycka, rån eller överfall där åkare eller chaufför är inblandad kan Kollegahjälpen kontaktas så snart man anser att stöd från denna kan vara till hjälp.

Kollegahjälpen nås oavsett tid på dygnet på: 020-596000

Kollegahjälpen organiseras av Sveriges Åkeriföretag och Transportfacken.
www.kollegahjalpen.se