Sedan 5 år tillbaka har Märsta Förenade haft en ”Barnens Dag” med fokus på att visa deras verksamhet för barnfamiljer runt omkring Stockholm. Förra året kom drygt 3500 barn till den dagen. Nu utvecklar man det till att, dagen innan, ha en Branschdag och bjuder då in alla åkerier med intresse för entreprenad, eller som vill se nyheter inom lastbils- och maskinbranschen.

– Vi vet nu att vi kommer att ha fantastiskt mycket nyheter och aktuella produkter inom vår bransch. berättar Niclas Larsered, Kommunikationschef på Märsta Förenade.

Vilka förväntar ni er kommer till denna dag?

-Alla åkerier och chaufförer från hela Mälardalen vet vi har intresse av att komma till dagen. fortsätter Niclas. – Det kommer att finnas partners både från lastbilstillverkare, drivmedelsleverantörer såväl som däckleverantörer och maskintillverkare.

Detta är första gången som man väljer att bjuda in andra än endast Märsta Förenades egna åkerier till denna dag. Branschdagen hålls på Märsta Förenades bergtäkt, Västerbytorp i Rosersberg. Ytan i bergtäkten gör att man har möjlighet att provköra både lastbilar och maskiner i sin rätta miljö.

När kommer dagen att vara?

-Vi har, som sagt, valt att ha Branschdagen dagen innan Barnens Dag som är 5:e maj. Så lördagen den 4:e maj är det som gäller.

-Vi laddar med hamburgare till alla besökare och andra spännande aktiviteter som inte bara har med lastbilar eller maskiner att göra. säger Niclas Larsered med ett leende.

Branschdagen är endast fokuserad på vuxna besökare, eftersom man erbjuder provkörning av lastbilar och större maskiner. Det kommer inte att finnas möjlighet till det under Barnens Dag, då många barn kommer att finnas i täkten. Niclas berättar: – Det är endast av säkerhetsskäl som vi måste göra så. Det skulle aldrig fungera att ha provkörning av stora maskiner eller lastbilar när vi har 3000 glada barn som springer överallt på Barnens Dag.

Vilka leverantörer kan man förvänta sig?

-Alla större leverantörer är på plats. T.ex. Volvo, Scania, Mercedes-Benz. Bara för att nämna några. avslöjar Niclas.

4:e maj från 09.00 är grinden öppen till Västerbytorp och alla samarbetspartners är laddade att ta emot besökare, enligt Niclas Larsered.

Vill du veta hur du kan hitta till Västerbytorp, så klicka här:

https://goo.gl/maps/mDY9HiCriTT2

Märsta Förenade önskar alla intresserade välkomna!

Vi är stolta att följande samarbetspartners kommer att finnas på vår Branschdagen!

Affisch BranschDag 2019 Low