Märsta Förenade har under senare år haft en kraftig årlig tillväxt och omsätter idag drygt 1 miljard, nu förstärker vi bolaget för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt.

GJL förvaltning AB äger Granlunds Grus i Saltsjö-Boo AB, samt fastighetsbolagen Kvarnen Berg & Jord AB, Gladö Berg & Jord AB samt Svenska Grus och Berg AB. Bolagens verksamhet består i huvudsak av försäljning och hantering av berg- och grusmaterial från täkter, som antingen ägs eller innehas med nyttjanderätt av bolagen, samt fastighetsförvaltning. Granlunds Grus tillhandahåller även maskintjänster och bedriver verksamhet på följande platser;

  • Bergtäkt i Gladö Kvarn, söder om Stockholm i Huddinge.
  • Bergtäkt Bräcke i Jämtland
  • Bergtäkt Torpshammar i Ånge, Västernorrland
  • Bergtäkt Nolby i Sundsvall
  • Bergtäkt Huljen i Sundsvall

GJL Förvaltning AB säljer samtliga underliggande bolag till Märsta Förenade Åkeriföretag. Märsta Förenade bildar då en koncern med Granlunds Grus i Saltsjö-Boo AB, Kvarnen Berg & Jord AB, Gladö Berg & Jord AB samt Svenska Grus och Berg AB.

MIkael Andersson 2

All personal inklusive bolagens tidigare ägare, Michael Granlund, fortsätter att arbeta kvar i verksamheten på respektive arbetsplatser och är viktiga för fortsatt hög kompetens och stor kundkännedom. Genom vår starka ekonomiska position har vi även kunnat förhandla till oss en bra lösning för att finansiera detta förvärv vilket tryggar vår organisation inför framtiden. säger Mikael Andersson VD för Märsta Förenade åkeriföretag AB.

Michael Granlund startade sin verksamhet 2003 med företaget Granlunds Grus i Saltsjö-Boo AB. Företagsstrukturen under GJL Förvaltning AB omsätter idag närmare 30 miljoner kronor. Granlunds Grus AB förväntas utveckla Märsta Förenades möjlighet att öka sin lönsamhet genom materialhantering vid främst Gladö Kvarn. Detta ger även Märsta Förenade en möjlighet att skapa den ekonomiska stabilitet som anses behövas för framtiden och som ger oss alla en möjlighet till större tillväxt. Dessutom ger det Märsta Förenade en möjlighet att expandera marknaden på södra sidan av Stockholm.

Ett sunt val i skapandet av det framtida samhället!
Märsta Förenade arbetar dagligen med ca 220 åkerier varav 70st är delägande åkerier. Fokus ligger på transporter och logistik inom bygg & anläggning med stort fokus på infrastruktur och tunnelprojekt. Utöver det återvinner bolaget asfalt & betong och har en egen bergtäkt och även tippanläggningar. Totalt sysselsätter bolaget närmare 600 enheter, varav 180 är maskiner av olika slag. Sammantaget är det drygt 600 personer som är anställda direkt eller indirekt av Märsta Förenade och som tillsammans utför närmare 75 000 uppdrag årligen.
Märsta Förenade arbetar med många stora infrastrukturprojekt i Mälardalen och ser ett fortsatt stort behov av att ha tipp & täktverksamheter på flera platser runt om i Mälardalen. För att säkerställa möjligheten att utveckla verksamheten inom återvinning och förädling av bergmaterial i nära samarbete med bolagets alla kunder.

Behovet av denna typ av anläggningar ökar eftersom det i nuläget finns för få som klarar de stora volymerna som bl.a. Förbifart Stockholm innebär.

Jan Olson styrelseordförande i Märsta Förenade: – Detta är en strategisk viktig del av Märsta Förenade och det är viktigt att bredda verksamheten ytterligare i och kring Mälardalen och huvudstadsregionen. Att denna möjlighet dök upp just nu och i vårt närområde gör det till en ytterst bra affär som inte är vanlig i vår region.

Mikael Andersson VD på Märsta Förenade: – Tipp & täktverksamhet och möjlighet att krossa berg och därmed kunna arbeta ännu närmare våra kunder är en viktig del i dagens Märsta Förenade. Vi upplever att verksamheten Granlunds Grus med fastigheter i området kommer att stärka Märsta Förenades konkurrenssituation ännu mer i och omkring Stockholm och framför allt på södra sidan. Detta gör att Märsta Förenade kan arbeta med en fortsatt bra tillväxt under många år framåt.

Mats Trysefjord vVD och chef för tipp & täktverksamheten inom Märsta Förenade säger: – Vi har aktivt arbetat med Tipp & Täkt under många år och med förvärvet av Granlunds Grus med det otroligt bra geografiska läget, kommer denna viktiga del av verksamheten att stärka Märsta Förenade ytterligare.

Vi har haft ett bra samarbete med Märsta Förenade under många år och det kändes helt naturligt att det nu blir Märsta Förenade som köper. Jag ser oerhört mycket fram mot att fortsätta att arbeta med Märsta Förenade i daglig drift men tycker också att det känns bra att slippa huvudansvaret som ägare. Jag fortsätter nu som platschef på verksamheten i Gladö kvarn i Huddinge och fortsätter att arbeta nära alla kunder. säger Michael Granlund som nu säljer bolagen till Märsta Förenade.

 

För ytterligare kontakt:

Mikael Andersson VD Märsta Förenade tfn 08-594 409 60 eller mikael.andersson@marstaforenade.se
Niclas Larsered Kommunikationschef Märsta Förenade tfn 08-594 409 60 eller niclas.larsered@marstaforenade.se