Under förra våren så förvärvade Märsta Förenade Granlunds Grus.
I detta förvärv så ingick, förutom täkten i Gladö Kvarn (Huddinge) även ett antal täkter ute i landet.
En av dessa var täkten i Torpshammar, i Ånge kommun i Västernorrland.
Eftersom Märsta Förenade aldrig haft som målsättning att expandera geografiskt, så har man sedan förvärvet arbetat för att sälja de täkter som inte ligger i Stockholmsområdet.

Nu är det klart att Sundfrakt köper täkten i Torpshammar i Ånge kommun.

Mats Trysefjord, VD Märsta Förenade: – Det har pågått en längre förhandling med flera olika intressenter till denna täkt sedan vårt förvärv, så det känns helt i linje med vår värdegrund att få sälja till Sundfrakt och med det stödja ett gediget hållbarhetsarbete.

Täkten kommer att drivas av Sundfrakts dotterbolag Åkerigrus AB och VD Magnus Schölander säger: -Täkten ligger strategiskt bra till efter E14 och skapar bättre möjligheter att serva kunder i närområdet och kommer fungera som ett bra komplement till vår huvudtäkt i Sundsvall. Täkten skapar även bättre förutsättningar för vårt kontinuerliga miljöarbete då vi kortar ned sträckan till kunder i området och därmed minskar våra CO2-utsläpp, vilket är ett viktigt mål för Sundfraktgruppen.

Sundfrakts VD Markus Sundström: -Åkerigrus är en viktig del av Sundfraktgruppens arbete inom främst anläggningstransporter. Förvärvet av rättigheterna att bedriva täktverksamhet i Torpshammar är strategiskt viktigt för Sundfraktgruppens position på marknaden och för att skapa än bättre möjligheter till hållbar logistik.

Åkerigrus AB tillträder omgående och startar sin verksamhet så snart all personal är på plats.

Nu arbetar Märsta Förenade med försäljningen av återstående täkter som även dessa ingick i förvärvet av Granlunds grus.

Det är täkter i Bräcke (Jämtland), Nolby och Huljen (Sundsvall).