Vi arbetar miljömedvetet i hela produktionskedjan. Som medlemmar i Q3 får vi verktyg som bidrar till att våra transporter ska ha lägsta möjliga miljöpåverkan och vara så säkra som möjligt.

”Q3 – Forum för hållbara transporter” är ett initiativ med cirka 100 medlemmar som arbetar för hållbara transporter. Vi ser vårt deltagande som en del i att ta ett större ansvar för de transporter som är knutna till uppdraget. Forumet arbetar med att underlätta för köpare att hitta leverantörer av just hållbara transporter.

Hållbara transporter omfattar allt från miljöanpassade drivmedel till trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Som medlem i Q3 får vi tillgång till upphandlingsverktyg som ställer höga krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid transporterna. Föreningen tillhandahåller även expertrådgivning kring hållbar transportupphandling.

Du kan läsa mer om Q3-forum här.