Leveranssätt

Materialet levereras oftast med en vanlig schaktbil som tippar av sin last på anvisad plats. Den treaxlade schaktbilen lastar upp till 13 ton på sitt flak. En kassettbil får med sig upp till 36 ton och i de fall du kanske har ett staket eller liknande i vägen kan vi leverera ditt lass med kranbil med tillhörande gripskopa.

Leveranstid

Du kan ibland få ditt lass samma dag du beställer, men för att vara på den säkra sidan så bör du beställa minst två dagar innan du önskar få leverans.

Leveranspriser – Västerbytorp

Tippning   Material   Zoner

Behöver du hjälp?

08-400 164 00

Kontakta transportledningen (knappval 1)

BergskrossprodukterFraktionBeskriviningVolym/vikt
Stenmjöl0–4Används vid plattsättning samt som ytlager på fotbollsplaner och dylikt.1m³ = ca. 1,5ton.
Stenmjöl0–8Används vid plattsättnig samt som ytlager på fotbollsplaner, som skyddsfyllning i rörgravar mm.1m³ = ca. 1,5ton.
Makadam4–8Används i huvudsak vid dräneringsbehov men det går även under benämningen halkstopp och används då som halkbekämpning på trottoarer och gångbanor. Kan även användas som gårds"singel".1m³ = ca. 1,5ton.
Makadam8–16Används för dränering i bla husgrunder samt inblandning i betong.1m³ = ca. 1,5ton.
Makadam16–32Används för dränering i bla husgrunder samt inblandning i betong.1m³ = ca. 1,5ton.
Samkross0–16Används som slitlager på grusvägar. Även som återfyllning i rörgravar.1m³ = ca. 1,6ton.
Samkross0–32Används som bärlager på vägar.1m³ = ca. 1,6ton.
Samkross0–65Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar.1m³ = ca. 1,6ton.
Samkross0–150Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar.1m³ = ca. 1,6ton.

Observera att våra omräkningar till ton inte är definitiva, det är bara rekommendationer, du tar själv ansvar för hur mycket och vad du beställer.