Vår bergtäkt och återvinningsanläggning strategiskt belägen mellan Rosersberg och Arlanda i anslutning till huvudvägarna.

Vi losshåller och krossar fram jungfruligt krossmaterial ur den egna täkten. Utöver egentillverkad makadam och samkross erbjuder vi även rörgrav, jord, täckbark och halkstopp.

Vi har också möjlighet att ta emot asfalt, betong, entreprenadberg och schaktmassor som vi sorterar och ibland krossar innan vi återför det in på marknaden igen som återvunnet material.

Idag återvinner vi upp till 100 000 ton material samt losshåller och krossar cirka 250 000 ton berg årligen.

Adress

Västerbytorp 111, Rosersberg

Öppettider

Mån–Tor 06:00–16:00, Fre 06:00–14:00

Prislistor

Tippning Zonpriser  Material