4,20

nmi 2018

Att alla som arbetar på Märsta Förenade trivs på sin arbetsplats är viktigt för oss.

Vi mäter årligen hur alla trivs på Märsta Förenade. Vid den senaste undersökningen (november 2018) visade ett NMI (Nöjd Medarbetare Index) på 4,20 på en 5-gradig skala.
Det är vi såklart mycket stolta över, men det ger oss även en extra utmaning att både bibehålla och öka detta index.

KontaktNy

Jobba med oss

Nu omsätter vi drygt en miljard! Märsta Förenade har under de senare åren haft en fantastisk tillväxt, 2014/15 slutade på 434 milj. i omsättning, 2015/16 slutade på 536 milj. och 2016/17 omsatte vi 771 milj. Detta innebär en tillväxt på 230% under 5 år. Detta gör oss nu till ett av de större transport/logistikföretagen i Sverige.

Vill du vara med i vår framtida verksamhet så hör av dig till oss. Vi söker i perioder nya åkerier och förare! Kontor finns idag i Rosersberg (norra Stockholm) och Slagsta (södra Stockholm).

Är du åkare eller söker arbete som chaufför hos något av våra anslutna åkerier, så maila din ansökan och CV till vår åkeriservice: akeriservice@marstaforenade.se

Vi vill att du bifogar en formell beskrivning med vad du söker och din bakgrund, vad har du gjort tidigare och varför du vill arbeta tillsammans med oss på Märsta Förenade.

Kontakt

Ansökan

  • Ditt CV

  • Bakgrund och tidigare arbeten

  • Varför du vill arbeta hos oss

Mikael Sjodin

”Man kan alltid lita på att rätt grejor kommer fram i rätt tid till rätt plats. Det är tryggt.”

– Mikael Sjödin, Platschef, Mark & Anläggning PEAB

Referensuppdrag

Äntligen, efter femtio år

Inte sedan 1967, då Essingeleden invigdes, har det byggs någon nord-sydlig vägförbindelse i Stockholmsregionen.

Märsta Förenade är en viktig aktör i bygget av Förbifart Stockholm som binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Man i grävare