Entreprenadmaskiner

Allt från minigrävare till stora bandlastare

Besiktigade och fullt ansvarsförsäkrade.

Vårt maskinstall erbjuder en mängd olika varianter av entreprenadmaskiner. Minigrävare till hjulgrävare och större bandburna grävmaskiner. Hjullastare, bandlastare, väghyvlar och dumprar är andra exempel på vad som ingår.

5,2

Vid årets NKI uppnåddes resultatet 5,2 av 6. Våra kunder var nöjdast med vårt bemötande.